Zien is meer dan 10/10 zicht

Renshaw Cow

Wanneer u aan deze vlekken betekenis kan geven ontstaat ZIEN. 
Dit proces van betekenis toekennen aan visueel waargenomen prikkels is voor ieder van ons verschillend. De ene kan het vlugger zien dan de andere en het is ook mogelijk dat de ene iets anders denkt te zien dan de andere.  

Eens je weet wat er op de foto staat, heeft het leerproces van het zien zich voltrokken.
Zien is dus het vermogen om te interpreteren wat men ziet.
Scherp zicht alleen vormt geen enkele garantie voor goed zien.
 
De optometrist is de specialist van zien en zal naast het zicht ook het ZIEN onderzoeken.