Observatielijst

Wanneer een kind of volwassene meerdere van volgende kenmerken herkent, is een visueel probleem waarschijnlijk:

Wat kan je opmerken als je ver kijkt?

De ogen samenknijpen om beter te kunnen zien

In de ogen wrijven of veel knipperen

Voorwerpen veraf niet of moeilijk kunnen zien

 Na een dag werken op de computer, slechter zien in de verte

Wat kan je opmerken terwijl je leest, schrijft, tekent of op de computer werkt?

Opvallend korte werkafstand bij lezen, schrijven of tekenen

 'Zien' of werken op korte afstand proberen vermijden

Zich moeilijk kunnen concentreren

Snel moe worden na een tijdje nabijwerk

Hoofdpijn na lezen of schrijven

Wazig of dubbel zien na lezen, tekenen of schrijven

Het hoofd schuin houden bij lezen of schrijven

Eén oog afdekken of sluiten bij lezen of schrijven

Meebewegen van het hoofd tijdens het lezen

Vinger gebruiken om op de lijn te blijven lezen

De draad verliezen bij het lezen

Plaats verliezen bij het over en weer kijken van bord naar schrift of omgekeerd

Regelmatig kleine woordjes overslaan tijdens het lezen

Woorden of regels herlezen of overslaan zonder zonder dit op te merken

Branderige, pikkende, tranende of rode ogen hebben na lezen

Letters of woorden omkeren

Problemen hebben om getallen onder elkaar te zetten

Zich niks kunnen voorstellen of niet kunnen navertellen wat gelezen wordt

Moeite om de inhoud van een juist gelezen tekst te onthouden

Hetzelfde woord niet herkennen in een volgende zin

 Wat kan je nog opmerken?

Regelmatig ergens tegen lopen

Moeite met balsporten

 ...