DE OPTOMETRISCHE EVALUATIE

De optometrist evalueert de visueel-technische aspecten van het visuele systeem, zoals oogbewegingen, oogsamenwerking, scherpstelling, dieptezicht,...
Wanneer er sprake is van lees- of leermoeilijkheden worden ook de visuele ontwikkelingsvaardigheden getest, o.a. visueel geheugen, visueel ruimtelijke or-ganisatie, visuele discriminatie,...