Ergonomie: Enkele kijkregels

Deze kijkregels zijn belangrijk voor iedereen. Een goed ergonomie beschermt onze ogen beter tegen visuele stress tijdens 'visueel-belastende' taken.

In onze maatschappij is het nu eenmaal zo dat volwassenen, jongeren en ook kinderen dagelijks gebruik maken van de computer. Jongeren studeren steeds meer en steeds langer. Onze ogen krijgen het zwaar te verduren met al dat nabijwerk. Al deze visuele stress kan leiden tot ongewenste aanpassingen in het visuele systeem.

Volgende tips zijn zeer belangrijk om onze ogen te helpen deze visuele stress te beperken:

Maak gebruik van de 20/20 regel. Na 20 minuten werken zoals lezen, studeren, computeren,... kijk je 20 seconden VER. Een hulpmiddel daarvoor is je bureau voor het raam zetten. Plak een "post-it" op je scherm om je hieraan te herinneren. Gebruik een bladwijzer tijdens het lezen en steek deze steeds 2 bladzijden verder. Kom je je bladwijzer tegen, dan kijk je even in de verte om je ogen te ontspannen.

Let er op dat de afstand tussen je ogen en het blad even lang is als de lengte van je onderarm. (Harmonafstand)

Gebruik een schuin werkvlak met een helling van 20°. Op die manier ga je mooi rechtzitten en ontstaat er een comfortable hoek voor je ogen. Links zie je een goede schrijfhouding. Rechts zie je een verkeerde, veel te dichte schrijfhouding.

Harmonafstand, schuin werkvlakTe dichte schrijfhouding

Zorg voor voldoende verlichting in de ruimte waar je leest en/of werkt. Zet je bureau voor het venster.

Als je leest, zit je altijd rechtop, nooit onderuitgezakt in een zetel of liggend in bed. Als je in bed leest, houd je je boek te dicht bij je ogen. Dit is extra vermoeiend voor de ogen. Wil je toch absoluut lezen in bed, gebruik dan een leesbril en geen progressieve bril.

Probeer zoveel mogelijk aan sport te doen. Ook buitenactiviteiten zijn ontspannend voor de ogen.

Beperk TV kijken, computer, gameboy, playstation... zoveel mogelijk. Respecteer hier zeker ook de 20/20 regel.